നിക്കോൺ വരാനിരിക്കുന്ന ‘ഓൺലൈൻ ലോഞ്ച് ഇവന്റിന്റെ’ ടീസർ പുറത്തിറക്കി

7234
0
Google search engine

മെയ് 10-ന് നിക്കോണിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ ലോഞ്ച് ഇവന്റിന്റെ ടീസർ പുറത്തിറക്കി. താഴെയുള്ള ലിങ്ക് അതിന്റെതാണ്. മെയ്‌ 10 വരെ കാത്തിരിക്കണം ഏതു ക്യാമറയാണ് ഇറ ക്കുന്നതെന്ന് അറിയാൻ

https://www.nikonusa.com/en/nikon-products/are-you-ready.page

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇത് അവസരം നൽകുന്നു, എന്നാൽ നിലവിൽ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളൊന്നും നൽകുന്നില്ല.

എന്നിരുന്നാലും, കുറച്ച് മാസങ്ങളായി Z9-ന് താഴെ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ‘Z8’ മോഡൽ ഇറക്കുന്നതായി കിംവദന്തികൾ നിലവിലുണ്ട്, കൂടാതെ നിക്കോൺ ഒരു പ്രധാന മോഡലിനെക്കാൾ കുറഞ്ഞതൊന്നും ഇറക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് വിദഗ്ദർ പറയുന്നു. ഏതായാലും മെയ് 10 – വരെ കാത്തിരിക്കാം.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here